Milieuverantwoordelijke benadering

L’Ecolodge L'Etoile d’Argens baseert vanaf nu zijn ontwikkeling op een milieuverantwoorde denkwijze.

Wij richten nu reeds al onze inspanningen erop uw welzijn te bevorderen, uw gezondheid te behouden, maar ook de fauna en flora aanwezig op op L’Ecolodge verder op ons terrein te beschermen.

Terug

Streven naar enn "Bio" en "ecologische" camping

De Ecolodge Etoile d’Argens schrijft haar ontwikkeling vanaf nu in op een milieuverantwoordelijke denkwijze. De oprichting van dit nieuwe programma, geïnitieerd vanaf 2017, strekt zich uit over meerdere jaren.
Vind een overzicht van de reeds gestarte acties voor het seizoen 2017.

Lokaal en gemotivieerd presenteren in het restaurant l’Etoile d’Argens

Wij bieden u een Franse kwaliteitskeuken met mediterrane smaak geïnspireerd door onze lokale producenten.

Wij geven, steeds als dat mogelijk is, de voorkeur aan korte aanvoerroutes, zo veel mogelijk bio. U vindt eveneens vanaf nu elke dag een vegetarisch menu op de kaart !

Pedagogische activiteiten bedoeld voor kinderen

Vanaf zomer 2017 presenteren wij excursies bedoeld voor kinderen (vergezeld van hun ouders). Deze wandelingen worden omlijst door begeleiders gespeciliseerd op natuurlijke ecosystemen. Onze doelstelling : laten ontdekken, laten houden van en leren beschermen van de fauna en flora.

L’Ecolodge L’Etoile d’Argens, lid van de vereniging ter bescherming van de vogels

Wist u al ? L’Ecolodge L’Etoile d’Argens huisvest meer dan 70 koppels van parkieten. Vanaf de maand mei 2017 dragen wij bij aan de ondersteuning van de vereniging ter bescherming van de vogels en we zijn hier heel trots op !

Van bio naar kruidenierswinkel

De kruidenierswinkel van de camping Ecolodge Etoile d’Argens presenteert een gamma aan producten gelabeld Bio en bepaalde producten afkomstig van de eerlijke handel. Na onderzoek vanaf de zomer van 2017 moet het gamma vanaf het volgende jaar uitgebreid worden.

Geen enkele chemische meststof !

 

De camping Ecolodge Etoile d’Argens verplicht zich ertoe eveneens alle chemische meststoffen uit te bannen en alleen natuurlijke meststoffen te gebruiken. Ook de schoonmaakmiddelen zelf zijn voorzien van een ecologische certificering.

Voor een beter afvalbeheer maakt

L’Ecolodge l’Etoile d’Argens een punt om de afvalproducten op de camping te sorteren. Een ruimte voor afvalscheiding staat in ieder geval tot uw beschikking. Het team van l’Ecolodge hergebruikt ook een deels van het groenafval voor mulching of compost. Gevaarlijk afval en/of verontreinigende stoffen zoals gebruikte voedingsolie, wordt opgeslagen in speciale ruimtes en daarna verzameld door een gespecialiseerd recyclingbedrijf. Wij recyclen natuurlijk onze cartidges en alle plastic doppen.

De voorkeur hebben "ecologische-duurzame" materialen voor nieuwe accommodaties

Het kenmerk “ecologisch-duurzaam” van de materialen is vanaf nu een onvermijdelijk keuzecriterium voor het verwerven van nieuwe accommodaties. Dit is met name het geval voor de Kabanes en de Kosy. Wij passen dezelfde eisen toe op onze werkzaamheden. De bekledingen van de gebouwen is bijvoorbeeld afkomstig van "verantwoorde" bossen. Wij geven eveneens de voorkeur aan Franse bedrijven voor het ontwerp en de productie van onze mobil-homes en chalets.

Water is kostbaar

Water is een kostbaar en zelfs meer nog in de Var waar we regelmatig waterschaarste hebben. Daarom is elke mobile home uitgerust met waterbesparend apparaat. De modellen van 2017 zijn voorzien van een individuele watermeter om lekken te voorkomen en alle personeelsleden van de opgeleid om ze te controleren. Constateert u een lek ? Wij stellen het op prijs als u ons op de hoogte stelt.

Fietsen ! Dat is goed voor de gezondheid (en voor de aarde) !

Om het gebruik van vervuilende voertuigen te beperken, stelt de camping zijn gebruikers fietsen ter beschikking, die u kunt huren. De voertuigen die gebruikt worden op de camping door de leden van het team van l’Ecolodge zijn inmiddels allemaal elektisch.

Een eerste stap naar duurzame energiebronnen

Het is niet eenvoudig om de bronnen van energievoorziening in bestaande accommodaties te veranderen.… Het is een tijdrovend proces. Niettemin zijn al onze nieuwe accommodaties geselecteerd rekening houdend met deze beperking. Onze doelstelling : het maximaal beperken van de CO2-emissies steeds waar dat mogelijk is. Alle mobile-homes zijn op zich uitgerust met met lampen met laag verbruik.

Nog beter presteren

Wij zijn ons ervan bewust dat niet alles direct perfect zal zijn. Maar onze motivatie en onze betrokkenheid zijn oprecht. Elk jaar zullen wij u in ieder geval op de hoogte houden van nieuwe acties die plaatsvinden ten gunste van het milieu en uw welzijn.

Omdat het behoud van de aarde een zaak is van ons allen...

Een handvest van goed ecologisch gedrag is opgehangen in alle mobile home om de cliënten bewust te maken van de bescherming van de natuur. Constateert u een storing ? Laat het ons weten !